burgerschapsstijlen

Wist je dat mensen verschillende burgerschapsstijlen hebben en deze van invloed zijn op het vrijwilligerswerk dat ze willen doen? In dit artikel lees je welke burgerschapsstijlen er zijn.

In opdracht van NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) heeft Motivaction in 2016 onderzoek gedaan naar de bereidheid van mensen om vrijwilligerswerk te doen.

Van acht naar vier burgerschapsstijlen

De burgerschapsstijlen komen voort uit het Mentality-model van Motivaction. In dit model worden burgers ingedeeld in acht profielgroepen. Omdat sommige groepen veel overeenkomsten hebben, zijn ze teruggebracht naar vier.

De verdeling is gedaan op basis van de keuzes die ze maken in hun leven. Ook is gekeken naar ambities, verlangens, motivaties, waarden en normen op verschillende levensgebieden.

De burgerschapsstijlen helpen je om je potentiële vrijwilligers beter te leren kennen.

Welke burgerschapsstijlen zijn er?

De burgerschapsstijlen zijn in te delen in vier profielen. Deze hebben elk hun eigen kenmerken:

  1. Verantwoordelijken
  2. Plichtsgetrouwen
  3. Pragmatici
  4. Structuurzoekers

Laten we elke groep eens beter bekijken.

1. Verantwoordelijke burgerschapsstijl (verantwoordelijken)

Deze groep bestaat uit een samenvoeging van de Nieuwe conservatieven, Kosmopolieten en Postmaterialisten van het Mentality-model. Ongeveer 30% van onze bevolking heeft een verantwoordelijke burgerschapsstijl.

Mensen met een verantwoordelijke burgerschapsstijl zijn betrokken bij de maatschappij en geïnteresseerd in politiek. Het zijn kritische mensen die streven naar een duurzame maatschappij. Bij sociale organisaties kom je deze mensen vaak tegen als professionals. Herken jij jezelf?

2. Plichtsgetrouwe burgerschapsstijl (plichtsgetrouwen)

Deze groep is hetzelfde als de Traditionele burgerij van het Mentality-model en wordt ook de volgzame burgerschapsstijl genoemd. Deze groep bestaat uit ongeveer 13% van de bevolking en neemt langzaam af. Ze bestaat vooral uit ouderen die relatief veel vertrouwen hebben in de politiek en in het systeem.

Plichtsgetrouwe burgers geloven niet erg in hun eigen invloed en zijn erg plichtsgetrouw. Ze doen vrijwilligerswerk omdat het zo hoort en ze zich daar goed bij voelen. In veel gevallen zullen ze zelfs meerdere vrijwilligersfuncties hebben. Het is de trouwe vrijwilliger die we zo goed kennen.

Ze hebben moeite om mee te gaan in de veranderingen in de maatschappij waarbij meer eigen initiatief wordt verwacht.

3. Pragmatische burgerschapsstijl (zelfredzamen)

De pragmatische burgerschapsstijl is een samenvoeging van de Opwaarts mobielen en Postmoderne hedonisten. De groep bestaat uit ongeveer 25% van de bevolking en is groeiend. Ze zijn gericht op status en ervaren, dingen meemaken en vooral niets missen. Met traditionele politiek hebben ze niet zoveel.

In het vrijwilligerswerk zien we dat deze mensen lastig te vinden zijn en nog lastiger is binnen te houden. Ze vinden dat anderen zichzelf moeten redden en daarmee is de bereidheid om vrijwilligerswerk te doen niet zo groot. Deze groep is groeiend en volgens de verwachting zal in 2060 ongeveer de helft van de bevolking uit pragmatici bestaan. Dit is de nieuwe vrijwilliger.

4. Kritische burgerschapsstijl (structuurzoekers)

Deze burgerschapsstijl is een samenvoeging van de Moderne burgerij en Gemaksgeoriënteerden uit het Mentality-model. Hij bestaat bestaat uit ongeveer 32% van de bevolking.

Deze mensen hebben weinig vertrouwen in de politiek en het heersende gezag. Ze voelen zich niet gehoord en hebben niet de indruk dat ze invloed hebben.

Hoe helpen de burgerschapsstijlen mijn organisatie?

Als je weet wat mensen drijft, dan kun je daar op inspelen met de manier van vrijwilligers werven. Pas je teksten aan, neem bezwaren weg. Zoals je kon lezen heeft elke groep eigen motieven om iets te doen. Deze kennis kun je gebruiken.

De burgerschapsstijl waar elke vrijwilligersorganisatie over na moet gaan denken, zijn de pragmatici. Dit zijn de nieuwe vrijwilligers en met hen zal je het in de toekomst moeten doen.

Doe de test!

Om echt inzicht te krijgen in de verschillende burgerschapsstijlen, is het handig om ook weten welke burgerschapsstijl bij jou hoort. En dat kan. Doe zelf de test en kijk wel mentality-profiel bij jou hoort. Met dit artikel bij de hand kun je bepalen welke burgerschapsstijl daarbij past.

Naar de Mentality-test van Motivaction